Toimitusehdot

Tilaaminen ja toimitus • Tilauksen voi tehdä puhelimitse, faxilla, sähköpostitse tai BGI:n kotisivujen kautta.

 • Tilaus katsotaan hyväksytyksi kun asiakkaalle on lähetetty kirjallinen tilausvahvistus.

  Asiakkaalla on velvollisuus tarkistaa, että tilausvahvistus vastaa tilausta. Mikäli asiakas havaitsee virheitä tai puutteita, on hän velvollinen ilmoittaa niistä välittömästi.

 • Tuotteet toimitetaan ilmoitettuun osoitteeseen. Kuljetus tapahtuu alihankintana itsenäisen rahdinkuljettajan toimesta ja vastuulla 

 • Tuotteiden omistusoikeus siirtyy Asiakkaalle kun tuotteita koskeva kauppahinta ja muut kulut, kuten toimituskulut ovat kokonaisuudessaan suoritettu Brand Group International Oy:lle.

 • Vaaranvastuu tuotteista siirtyy kokonaisuudessaan Asiakkaalle kun tuotteet on luovutettu asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen.

 • Asiakkaan toivomalla tavalla merkityiden ja räätälöidyin tuotteiden osalta Brand Group International Oy pidättää itseltään oikeuden ylittää tai alittaa tilattu määrä kymmenellä (10) prosentilla.

 • Tilauksen peruuttaminen ei ole mahdollista enää Brand Group International Oy:n aloitettua Asiakkaan tilauksen täytäntöönpanon, ilman Brand Group International Oy:n hyväksyntää. Mikäli Brand Group International Oy hyväksyy tilauksen peruuttamisen, on Asiakas velvollinen

  korvaamaan Brand Group International Oy:lle peruuttamisen johdosta aiheutuneet kustannukset, mukaanlukien kaikki maksut, jotka ovat peruuttamisen johdosta velvollisia suorittamaan kolmansille osapuolille.


Laskutus ja hinnat • Tuotteiden hinnat ovat ilmoitettuBrand Group International Oy:n erillisessä hinnastossa, katalogissa tai erillisessä tarjouksessa, hinnat ovat ilmoitettu euroina.

 • Hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero, toimituskulut sekä muut hinnastossa ilmoitetut (Painatus ja filmityö ym.) kustannukset.

 • Maksuaika on 14 pv netto laskun päiväyksestä.

 • Mikäli laskun maksaminen viivästyy, Asiakas on velvollinen maksamaan viivästyskorkoa viivästyneelle erälle 11% p.a. eräpäivästä siihen saakka kunnes lasku on maksettu Brand Group International Oy:n tilille.

 • Pidätämme oikeuden hintamuutoksiin.


Toimitusaika • Tuotteiden toimitusaika on noin 2 viikkoa tilausvahvistuksen ja

  merkattujen tuotteiden osalla vedoksen hyväksymisestä ellei toisin ole sovittu.

 • Tehdastoimitustuotteiden osalta toimitusaika vaihtelee tuotteen mukaan.


Virheelliset toimitukset, vahinkojen korvaaminen • Asiakkaalla on velvollisuus tarkistaa tilatut tuotteet välittömästi toimituksen jälkeen.

 • Mikäli Asiakas havaitsee puutteita tai virheitä, on Asiakkaan reklamoitava asiasta välittömästi Brand Group International Oy:lle puhelimitse tai viimeistään 8 päivän kuluessa siitä kun tuotteet on vastaanotettu.

 • Mikäli tuotteessa on havaittu virhe, Brand Group International Oy:lla on oikeus valintansa mukaan korjata virhe, tehdä uusi toimitus tai vaihtoehtoisesti antaa hinnan alennusta viallisten tuotteiden osalta.

 • Palautuksesta on sovittava erikseen Brand Group International Oy:n kanssa.


Tuotteiden takuu • Brand Group International Oy:n tuotteilla on materiaalin ja valmistuksen osalta kuuden (6) kuukauden takuu, ellei tuotekohtaisesti ole jotain muuta sovittu.

 • Takuu alkaa siitä päivästä kun tuote on luovutettu Asiakkaan käyttöön.

 • Brand Group International Oy vaihtaa viallisen tuotteen samanlaiseen tai vastaavaan tuotteeseen.

 • Vaihdetun tuotteen takuu jatkuu alkuperäisen tuotteen luovutuspäivän mukaisesti.

 • Takuu ei korvaa normaalia kulumista ja Asiakkaan omasta asennus- tai käyttövirheestä aiheutuneita vikoja.

 • Takuutuotteen tulee olla alkuperäisessä kunnossa.

 • Kaikki Asiakkaan suorittamat, tuotteeseen kohdistuvat modifikaatiot eväävät takuun tuotteelta.


Ylivoimainen este • Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu selkeästi osoitettuna ylivoimaisesta esteestä.

 • Ylivoimainen este voi olla esimerkiksi työtaistelutoimenpide, sota, sulku, tulipalo, tapaturma, luonnonkatastrofi, yleinen liikenteen tai maksuliikenteen.

 • Keskeytyminen, tehdas/tavarantoimittaja ei täytä toimitusvelvollisuuksiaan tai muu vastaava tilanne, johon kummallakaan osapuolella ei ole mahdollisuutta vaikuttaa.